Yükleniyor

ALTUNTOP.ORG / TARİHİ OLAYLAR

TARİHİ OLAYLAR

 ALTUNTOP.ORG / TARİHİ OLAYLAR

 * Olay No     : 351

 * Olay Tarihi : 28 / 5 / 1348

 * Olay İsmi  : Türkler'in Rumeli'ye geçişi.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 352

 * Olay Tarihi : 28 / 5 / 1862

 * Olay İsmi  : Sayıştay'ın kuruluşu.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 353

 * Olay Tarihi : 25 / 1 / 1939

 * Olay İsmi  : Celal Bayar hükümeti istifa etti.Yeni hükümet Refik Saydam başkanlığında kuruldu.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 354

 * Olay Tarihi : 29 / 5 / 1453

 * Olay İsmi  : Fatih Sultan Mehmed Han (k.s.)'ın İSTANBUL'u fethi
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 355

 * Olay Tarihi : 29 / 5 / 1807

 * Olay İsmi  : Sultan Üçüncü Selim'in tahttan indirilmesi, Dördüncü Mustafa'nın cülusu
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 356

 * Olay Tarihi : 30 / 5 / 1876

 * Olay İsmi  : Türk Tarihinin en uğursuz olaylarından biri olan Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi ve sarayının yağma edilmesi.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 357

 * Olay Tarihi : 31 / 5 / 1901

 * Olay İsmi  : Türk ordularının Tiryaki Hasan Paşa komutasındaki ünlü Kanije kalesi zaferini kazanması.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 358

 * Olay Tarihi : 1 / 6 / 1712

 * Olay İsmi  : Ünlü Divan Şairlerimizden Nabi'nin vefatı .
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 359

 * Olay Tarihi : 2 / 6 / 1905

 * Olay İsmi  : Kozan'ın Fransızlardan kurtuluşu .
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 360

 * Olay Tarihi : 3 / 6 / 1277

 * Olay İsmi  : Karamanoğlu Mehmed Bey'in her yerde Türkçe kullanılması hakkında fermanı.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 361

 * Olay Tarihi : 4 / 6 / 1876

 * Olay İsmi  : Sultan Abdulaziz Han'ın şehid edilişi.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 362

 * Olay Tarihi : 5 / 6 / 1916

 * Olay İsmi  : Balkan Savaşında ünlü Edirne müdafii Şükrü Paşa’nın vefatı.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 363

 * Olay Tarihi : 6 / 6 / 2006

 * Olay İsmi  : Süleymaniye Camii'nin ibadete açılışı.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 364

 * Olay Tarihi : 6 / 6 / 1475

 * Olay İsmi  : Fatih Sultan Mehmed Han'ın Kırım'ı fethi.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 365

 * Olay Tarihi : 6 / 6 / 1965

 * Olay İsmi  : Süleyman Hilmi Tunahan(k.s.) Hazretlerinini refikası Hafize Tunahan (rh.)'ın irtihali
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 366

 * Olay Tarihi : 7 / 6 / 1557

 * Olay İsmi  : Süleymaniye Camii'nin ibadete açılışı.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 367

 * Olay Tarihi : 8 / 6 / 632

 * Olay İsmi  : Peygamberimiz (s.a.v.)'in irtihali.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 368

 * Olay Tarihi : 9 / 6 / 1908

 * Olay İsmi  : İngiltere ile Rusya arasında ünlü Reval görüşmeleri.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 369

 * Olay Tarihi : 9 / 6 / 632

 * Olay İsmi  : Hazreti Ebubekir (r.a.)'in halife seçilmesi.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 370

 * Olay Tarihi : 9 / 6 / 1617

 * Olay İsmi  : Sultanahmed Camii'nin ibadete açılışı.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 371

 * Olay Tarihi : 10 / 6 / 1923

 * Olay İsmi  : Ünlü Türk dostu Pierre Loti’nin ölümü.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 372

 * Olay Tarihi : 11 / 6 / 1534

 * Olay İsmi  : Kanuni Sultan Süleyman'ın İran Seferi.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 373

 * Olay Tarihi : 11 / 6 / 1868

 * Olay İsmi  : Hilal-i Ahmer (Kızılay)'ın kuruluşu.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 374

 * Olay Tarihi : 11 / 6 / 1846

 * Olay İsmi  : Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşu.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 375

 * Olay Tarihi : 11 / 6 / 1643

 * Olay İsmi  : Avustralya'nın keşfi.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 376

 * Olay Tarihi : 12 / 6 / 1966

 * Olay İsmi  : Keban Barajı'nın temeli atıldı.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 377

 * Olay Tarihi : 13 / 6 / 1854

 * Olay İsmi  : Silistre Müdafaası.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 378

 * Olay Tarihi : 13 / 6 / 1952

 * Olay İsmi  : Fikir İşçileri Kanunu'nun kabulü.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 379

 * Olay Tarihi : 13 / 6 / 1550

 * Olay İsmi  : Süleymaniye Camii'nin temeli atıldı.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 380

 * Olay Tarihi : 14 / 6 / 1826

 * Olay İsmi  : Yeniçeri Ocağının kaldırılması (Vakayı Hayriye) .
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 381

 * Olay Tarihi : 15 / 6 / 1389

 * Olay İsmi  : Birinci Kosova Zaferi.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 382

 * Olay Tarihi : 15 / 6 / 622

 * Olay İsmi  : EZAN-I MUHAMMEDİ'nin ilk okunuşu.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 383

 * Olay Tarihi : 15 / 6 / 1389

 * Olay İsmi  : I.Kosava Zaferi ve Murad Hüdavendigar'ın şehadeti.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 384

 * Olay Tarihi : 15 / 6 / 1826

 * Olay İsmi  : Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 385

 * Olay Tarihi : 16 / 6 / 1389

 * Olay İsmi  : Yıldırım Beyazid Han'ın cülusu.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

Toplam : 1087 Bilgi Mevcutdur.

http://www.altuntop.org

********