Yükleniyor

ALTUNTOP.ORG / TARİHİ OLAYLAR

TARİHİ OLAYLAR

 ALTUNTOP.ORG / TARİHİ OLAYLAR

 * Olay No     : 596

 * Olay Tarihi : 19 / 8 / 1645

 * Olay İsmi  : Osmanlı Orduları’nın Girit’e çıkışı.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 597

 * Olay Tarihi : 19 / 8 / 1691

 * Olay İsmi  : Salankamin meydan savaşı
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 598

 * Olay Tarihi : 19 / 8 / 1691

 * Olay İsmi  : Köprülü Fazıl Mustafa Paşanın şehit olması
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 599

 * Olay Tarihi : 19 / 8 / 1890

 * Olay İsmi  : Türk Donanması’nın Denizaltı’larla takviye edilmesi.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 600

 * Olay Tarihi : 19 / 8 / 1915

 * Olay İsmi  : Tevfik Fikretin vefatı
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 601

 * Olay Tarihi : 19 / 8 / 1920

 * Olay İsmi  : Süleyman Necati Güneri`nin "Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi"ne Genel Müdür Oluşu
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 602

 * Olay Tarihi : 20 / 8 / 1516

 * Olay İsmi  : Antep’in fethi..
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 603

 * Olay Tarihi : 20 / 8 / 1543

 * Olay İsmi  : Barbaros Hayreddin Paşa’nın Fransa’nın Nis Kalesi’ni Fethi.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 604

 * Olay Tarihi : 20 / 8 / 1915

 * Olay İsmi  : II. Anafartalar savaşı..
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 605

 * Olay Tarihi : 21 / 8 / 1678

 * Olay İsmi  : Ukrayna’nın Türk Hakimiyetine girişi.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 606

 * Olay Tarihi : 21 / 8 / 1915

 * Olay İsmi  : İtalya’nın Türkiye’ye savaş ilanı
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 607

 * Olay Tarihi : 21 / 8 / 1915

 * Olay İsmi  : I.Dünya Savaşı'nda 2.Anafartalar Zaferi
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 608

 * Olay Tarihi : 22 / 8 / 1534

 * Olay İsmi  : Barbaros Hayreddin Paşa’nın Tunus’un fethi.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 609

 * Olay Tarihi : 22 / 8 / 1921

 * Olay İsmi  : Sakarya meydan savaşının başlaması
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 610

 * Olay Tarihi : 23 / 8 / 1519

 * Olay İsmi  : Barbaros Hayreddin Paşa’nın Cezair’i fethi.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 611

 * Olay Tarihi : 23 / 8 / 1703

 * Olay İsmi  : III. Ahmed’in Tahta çıkışı..
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 612

 * Olay Tarihi : 23 / 8 / 1574

 * Olay İsmi  : Şeyhülislâm Ebusuud Efendinin vefatı
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 613

 * Olay Tarihi : 23 / 8 / 1514

 * Olay İsmi  : I. Selim'in Çaldıran'da Şah İsmail'i Yenmesi
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 614

 * Olay Tarihi : 23 / 8 / 1703

 * Olay İsmi  : Sultan II. Mustafa'nın Yerine Kardeşi Şehzade Ahmet (III. Ahmet)'in Tahta Çıkarılması
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 615

 * Olay Tarihi : 23 / 8 / 1923

 * Olay İsmi  : Lozan Barış Antlaşması'nın Büyük Millet Meclisince Onaylanması
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 616

 * Olay Tarihi : 24 / 8 / 1514

 * Olay İsmi  : Çaldıran zaferi..
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 617

 * Olay Tarihi : 24 / 8 / 1516

 * Olay İsmi  : Mercidâbık zaferi..
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 618

 * Olay Tarihi : 24 / 8 / 1923

 * Olay İsmi  : Lozan Barış antlaşmasının TBMM tarafından tasdiki..
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 619

 * Olay Tarihi : 24 / 8 / 1516

 * Olay İsmi  : I. Selim'in Mercidabık'ta Memlükleri Yenmesi
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 620

 * Olay Tarihi : 24 / 8 / 1851

 * Olay İsmi  : Osmanlı Hükümeti'nin Palmer ve Goloschimid Şirketleriyle Bir Sözleşme İmzalayıp Borç Para Alması
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 621

 * Olay Tarihi : 25 / 8 / 1516

 * Olay İsmi  : Yavuz sultan selim han’ın Haleb’i fethi.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 622

 * Olay Tarihi : 25 / 8 / 1537

 * Olay İsmi  : Korfu adasının fethi.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 623

 * Olay Tarihi : 25 / 8 / 1916

 * Olay İsmi  : Rus’ların Muş’u İşgali.
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 624

 * Olay Tarihi : 25 / 8 / 1949

 * Olay İsmi  : NATO'nun Yürürlüğe Girmesi
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 625

 * Olay Tarihi : 26 / 8 / 1071

 * Olay İsmi  : Malazgirt zaferi
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 626

 * Olay Tarihi : 26 / 8 / 1922

 * Olay İsmi  : Büyük Taarruzun Başlaması
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 627

 * Olay Tarihi : 26 / 8 / 1922

 * Olay İsmi  : Büyük Taarruz'un Başlaması
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 628

 * Olay Tarihi : 26 / 8 / 1924

 * Olay İsmi  : İş Bankası'nın Kuruluşu
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 629

 * Olay Tarihi : 26 / 8 / 1952

 * Olay İsmi  : Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Kuruldu
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

 * Olay No     : 630

 * Olay Tarihi : 26 / 8 / 1526

 * Olay İsmi  : Mohaç Meydan Savaşı
 *

 *** **** **  HATA BİLDİR

*** *** *** *** *** *** ***

Toplam : 1087 Bilgi Mevcutdur.

http://www.altuntop.org

********