• ********
  • ***********

İSLÂM ve BİLİM

İSLÂM ve BİLİM - BİLİM ADAMLARI - EL- KİNDİ

EL- KİNDİ

Hemen hemen ilmin her dalında eserler veren bir ilim adamıdır. Daha çok fizik, felsefe ve matematik alanındaki hizmetleriyle tanınmıştır. Eski felsefenin İslâm dünyasında derli toplu tanıtılmasında büyük emeği geçtiği için kendisine "Arap filozofu" unvanı verilmiştir. İsmi, Ya'kub bin İshak bin Sabbah bin İmran, künyesi Ebu Yusuf'tur. Güney Arabistan'ın meşhur Kinde kabilesinden geldiği için Kindi ismiyle tanındı. Doğum tarihi belli değildir. Babası Kûfe şehrinin ileri gelen idarecilerindendir. Kindi, 796 senesinden sonra bu şehirde doğduğu zannedilmektedir. İlim öğrenmeye Kûfe'de başlayan Kindi, sonra Bağdat'a yerleşti. Abbasi Halifesi Me'mun'un ihsanlarına kavuştu. Halife Mu'tasım ve oğ­lu Ahmed'in yanında da büyük bir itibara sahipti. Din ilimleri, matematik, felsefe, tıp ve astronomi ilimlerini öğrenerek söz sahibi oldu. Mantık ve ge­ometri ilimlerinde de üstad idi.
Kindi, Einstein’dan asırlar önce, rölativite (izafiyet) teorisini ortaya koydu. Ona,göre, bütün var­lıklar ve varlığın fiziki olayları izafidir. Zaman, mekan, hareket, birbirlerinden bağımsız değildirler. Aksine bunların hepsi birbirine bağlı izafi olaylar­dır. Cisim zamanla, zaman cisimle, mekan hare­ketle, hareket mekanla ve dolayısıyla hepsi birbiriyle bağımlıdır. Bunlardan hiçbiri müstakil değildir, Kendisi bu konuda şöyle demektedir: "Zaman an­cak hareketle, cisim hareketle, hareket cisimle var­dır. O halde; cisim, hareket ve zamandan birinin di­ğerine bir önceliği yoktur.
Avrupa'da Akindus lakabıyla tanınan Kindi'nin fizik alanındaki şöhreti nerdeyse İbni Heysem'e ulaşmıştır. İbni Heysem ortaya çıkıncaya kadar optikle ilgili eserler, kaynak eser olagelmiştir.
Eserlerinden alınan parçalara bakıldığı zaman onun ilimdeki üstünlüğü açıkça kendini gösterir. İlimlerde o kadar ustalık ve maharetle kalem oynat­mıştır ki, bundan dolayı Cardona onu "Dünyanın 12 dahisinden biri" olarak sayar.

****

ALTUNTOP.ORG
ALTUN SAYAC

ALTUN SAYAC

Aktif Ziyaretçi: 4
Bugün Gelen Ziyaretçi: 1500
Toplam Ziyaretçi: 4605656
IP Adresiniz: 34.229.119.176

Çözünürlüğünüz:

Sitemizi ziyaretiniz

SİTE İÇİ ARAMA MOTORU
--------
*** ***

** MADDE İLE MANANIN; RUH İLE VÜCUDUN;

AKIL İLE ZEKANIN BULUŞTUĞU ADRES : İSLAM ve BİLİM

Özbağlı Abdülhakim ALTUNTOP