• *****
  • *****

İSLÂM ve BİLİM

ALTUNTOP.ORG
ALTUN SAYAC

ALTUN SAYAC

Aktif Ziyaretçi: 6
Bugün Gelen Ziyaretçi: 1431
Toplam Ziyaretçi: 4605587
IP Adresiniz: 34.229.119.176

Çözünürlüğünüz:

Sitemizi ziyaretiniz

SİTE İÇİ ARAMA MOTORU
-------------
2012 YILINDA RAMAZAN VE ŞEVVÂL HİLÂLLERİNİN GÖZÜKME ZAMANLARI - ALTUNTOP.ORG

* 2012 YILINDA RAMAZAN VE ŞEVVÂL HİLÂLLERİNİN GÖZÜKME ZAMANLARI

OCAK 2012

** REBİUL- EVVEL AYI İCTİMA’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
** Yeni Ay'ın Hilâli:  Rebî’ul-evvel ayının hilâli, bugün ( 23 OCAK 2012 Tarihinde )  Türkiye saati ile 14.52’de ilk defa, Asya kıtasının ortalarından itibaren görülmeye başlayacaktır.
**
** 
**

ŞUBAT 2012

** REBİUL-AHİR AYI  İCTİM’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
** Hicrî Kameri 1433 yılı Rebîulâhir ayı ictima’ı (22 Şubat 2012 Çarşamba) Türkiye saati ile 00.35’de.
   Ru’yet, ise yine bugün 22 Şubat 2012 Çarşamba günü Türkiye saati ile: 13.22’de.
   Hilâl’in görüldüğü yerler: Çin, Hindistan’ın orta ve kuzey kesimi ile Asya kıtasının orta ve batı kesimi ile Avrupa kıtasının tamamı ile Afrika kıtasının orta ve kuzey kesimi.
   Hilâl; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından da görülebilecektir.
   Hilâl’in görüldüğü günü takip eden 23 Şubat 2012 Perşembe de Rebîulâhir ayının 1’i olmaktadır.

**
**
**
**

MART 2012

** CEMÂZİL-EVVEL  AYI  İCTİM’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
** Yeni Ay'ın Hilâli: Cemâzil-evvel Ayı’nın hilâli, yarın ( 23 Mart 2012 ) Türkiye saati ile 07.12'de ilk defa, Kuzey Amerika'nın kuzeybatısından itibâren görülmeye başlanacaktır.
**
**
**
**

NİSAN 2012

**
** CEMÂZİL-AHİR  AYI  İCTİM’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
** YENİ AY'IN HİLÂLİ : Cemâzil-âhır Ayı’nın hilâli, bu gece ( 21 Nisan 2012 ) yarısından sonra Türkiye saati ile 03.18'de ilk defa Atlas Okyanus'ndan itibâren görülmeye başlanacaktır.
 
**
**
**

MAYIS 2012

** 
** RECEP AYI  İCTİM’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
**  Hicrî Kamerî 1433 yılı Recep ayı ictima'ı bugün ( 21 Mayıs 2012 Pazartesi günü) Türkiye saati ile 02:23’de idi.
   Ru'yet ise yine bugün (21 Mayıs 2012 Pazartesi) Türkiye saati ile 20:24’de. 
   Hilâl'in Görüldüğü Yerler: İtalya’nın batısı, İspanya, Afrika kıtasının kuzey batı kesimi Fas, Cezayir,
   Tunus, Atlas okyanusunun orta kesimi ile Amerika kıtasının kuzey ve güney uçları hariç tamamı.
   Hilâl; Türkiye, Almanya, Avusturya, Arap yarımadasından da görüle-meyecektir.
   Hilâl’in görüldüğü günü tâkip eden 22 Mayıs Salı günü de Recep ayının 1’i olmaktadır.

**
**
**
**

 HAZİRAN 2012

**
** ŞABAN AYI  İCTİM’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
** 
* Hicrî Kamerî 1433 yılı Şâban ayı ictima'ı dün (19 Haziran 2012 Salı) Türkiye saati ile 18:00’de idi. 
   Ru'yet ise bugün (20 Haziran 2012 Çarşamba) Türkiye saati ile 10:04’de.
   Hilâl'in Görüldüğü Yerler: Büyük okyanusun orta ve güney kesimi, Avustralya’nın kuzey batı sahilleri hariç tamamı, Madagaskar, Afrika kıtasının tamamı, Asya Kıtasının güney kesimi ile Avrupa kıtasının güney kesimi, güney Amerika kıtası, Kuzey Amerika kıtasının orta ve Güney kesimidir.
   Hilâl; Türkiye’nin kuzey kesimi hariç tamamı, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından da görülebilecektir. Almanya ve Avusturya’dan görülemeyecektir.
   Hilâl’in görüldüğü günü tâkip eden 21 Haziran 2012 Perşembe günü de Şâban ayının 1’i olmaktadır.

 
**
**
**

 TEMMUZ 2012

**
** RAMAZAN AYI  İCTİM’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
** Yeni Ay'ın Hilâli:  Ramazan ayının hilâli, bugün ( 19 TEMMUZ 2012 Tarihinde ) Türkiye saati ile 20.56'da ilk defa Güney Afrika'nın batı sahillerinden itibaren görülmeye başlayacaktır.
**
**
** Hicrî Kamerî 1433 yılı Ramazan ayı içtima-ı 19 Temmuz 2012 Perşembe günü Türkiye saati ile 07.25'dedir.
   Ru'yet ise (19 Temmuz Perşembe) Türkiye yaz saati ile 20.55'dedir.
  Hilâl'in görüldüğü yerler:   Atlas Okyanusu'nun orta ve güneyinde, Büyük Okyanus'un orta, güneyi ve Avustralya.
   Hilâl:  Türkiye'nin kuzey sahil şeridi hariç tamamında, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap Yarımadası'ndan da ilerleyen saatlerde görülebilecektir.
    Almanya ve Avusturya'dan görülemeyecektir.
   Hilâl'in görüldüğü günü takip eden 20 Temmuz 2012 Cuma günü de Ramazan Ayının 1'i olmaktadır.
   Ramazanın Başlangıcı Tüm Müslümanlara Mübarek Olsun.  -- Fazilet Takvimi 2012
**
**

AĞUSTOS 2012

**
** ŞEVVAL   AYI  İCTİM’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
* Hicrî Kamerî 1433 yılı Şevvâl ayı ictima'ı bugün (17 Ağustos 2012 Tarihinde Cuma günü) Türkiye saati ile 18:55'dedir. 
   Ru'yet ise yarın (18 Ağustos 2012 Tarihinde Cumartesi günü) Türkiye yaz saati ile 06:50'de.
   Hilâl’in Görüldüğü Yerler: Büyük okyanusun güney batı kesimi, Yeni Zellanda, Antartika'nın doğu sahilleri, Hint Okyanusunun orta ve güney kesiminde Solomon adaları, Mc Donald Adaları, St. Poul, Papua Yeni Gine, Tasmanya, Büyük Okyanusunun orta ve güney kesimleri ve Avustralya. 
   Hilâl; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasının orta ve kuzeyinden kesinlikle görülemeycektir. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'den görülemeyecektir. 
   Hilal'in görüldüğü günü takip eden 19 Ağustos 2012 tarihinde Pazar günü Şevvâl ayının 1'i olmaktadır ve Ramazan Bayramı'nın 1. günüdür.
  **
  **
  **

EYLÜL 2012

** 
** ZİLKÂDE AYI  İCTİM’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
** Yeni Ay'ın Hilâli:  Zil-ka'de Ayı'nın hilâli, bugün (16 Eylül 2012 Pazar)  Türkiye saati ile 07:26'da, ilk defâ, Hint Okyanusu'nun itibâren görülmeye başlanacaktır.
**
 
**  Hicrî Kamerî 1433 yılı Zilkâde ayı ictima‘ı yarın (16 Eylül Pazar) Türkiye saati ile 05:11’de.
   Ru’yet ise yine yarın (16 Eylül Pazar) Türkiye saati ile 17:25’de.
   Hilâl’in görüldüğü yerler: Hint Okyanusunun güney batı kesimi, Bouvet adası, ile Güney Afrika cumhuriyeti, Güney Atlantik okyanusunda Güney Georgiya ve Güney Sandviches, Gough, Montagu, Saunders, Candlemas, Vindication ve Folkland Adaları, Antarktikanın batı sahilleri ve Güney Amerika kıtası.
    Hilal; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarım adasının orta ve kuzeyinden da asla görülemeyecektir.
    Hilâl’in görüldüğü günü tâkip eden 17 Eylül Pazartesi günü de Zilkâde ayının 1’i olmaktadır.
**
**
**

EKİM 2012

**
** ZİLHİCCE  AYI  İCTİM’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
** Yeni Ay'ın Hilâli: Zil-hicce ayının hilâli, bu gece (15 Ekimi 16 Ekime bağlayan gece) yarısından sonra Türkiye saati ile 04:20’de ilk defa, Güney Amerika'nın güneydoğu sahillerinden itibâren görülmeye başlayacaktır.
**
**
**

KASIM 2012

**
** 1434 MUHARREM AYI  İCTİM’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
** Yeni Ay'ın Hilâli:  Muharrem ayının hilâli, bugün  ( 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA )  Türkiye saati ile 13.39'da ilk defa, Avustralya kıtasının ortasından itibâren görülmeye başlanacaktır.
** 
 
** Hicrî Kamerî 1434 yılı Muharrem ayı ictima’ı yarın (14 Kasım Çarşamba) Türkiye saati ile 00.09’da.
   Ru’yet ise yarın (14 Kasım Çarşamba) Türkiye saati ile 22:09’da.
   Hilâl’in görüldüğü yerler: Güney ve orta Amerika ülkeleri ile Atlas Okyanusunun batısı ile Büyük Okyanusun orta ve güney kesimi, Galapagos, Hawai, Fiji, Kiribati adaları.
  Hilâl; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarım adasından sonraki saatlerde görülebilecektir.
  Hilâl’in görüldüğü günü tâkip eden 15 Kasım 2012  Perşembe günü de Muharrem ayının 1’i olmaktadır.
**
**
**
**

ARALIK 2012

**
** SAFER AYI  İCTİM’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
**  Yeni Ay'ın Hilâli: Safer ayının hilâli, bugün  ( 13 Aralık 2012 perşembe )   Türkiye saati ile 23:17'de ilk defa Afrika'nın batısından itibâren görülmeye başlanacaktır.
**
**
**
**
    MEHAZLAR :
   ** Fazilet Takvimi.
   ** Diyanet Takvimi
   ** Türkiye Takvimi
   **
   **
   **
   **
   **
   **
   **
   **

** MADDE İLE MANANIN; RUH İLE VÜCUDUN;

AKIL İLE ZEKANIN BULUŞTUĞU ADRES : İSLAM ve BİLİM

Özbağlı Abdülhakim ALTUNTOP