• *****
  • *****

İSLÂM ve BİLİM

ALTUNTOP.ORG
ALTUN SAYAC

ALTUN SAYAC

Aktif Ziyaretçi: 3
Bugün Gelen Ziyaretçi: 974
Toplam Ziyaretçi: 4605130
IP Adresiniz: 34.229.119.176

Çözünürlüğünüz:

Sitemizi ziyaretiniz

SİTE İÇİ ARAMA MOTORU
-------------
2013 YILINDA RAMAZAN VE ŞEVVÂL HİLÂLLERİNİN GÖZÜKME ZAMANLARI - ALTUNTOP.ORG

* 2013 YILINDA RAMAZAN VE ŞEVVÂL HİLÂLLERİNİN GÖZÜKME ZAMANLARI

OCAK 2013

** REBİUL-EVVEL AYI İCTİMA’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
** Hicrî Kamerî 1434 yılı Rebîul-evvel ayı İctimâ' Vakti, her Kamerî aybaşında bir defa Güneş’in, Ay'ın ve Dünya’nın bir hizada bulunma anıdır. Bu ay İctimâ vakti, 11 Ocak 2013 Tarihinde Cuma günü saat 21:44’dedir. Rebî’ul-evvel ayının hilâli yarın 9:05’te Asya’nın doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır. Akşam, Güneş battıktan sonra Türkiye’den de görülebile-cektir. Dolayısıyla 13 Ocak 2013 Tarihinde Pazar günü Rebî’ul-evvel ayının birinci günü olacaktır ( Türkiye Takvimi ). 
**
**
**
 

ŞUBAT 2013

** REBİUL-AHİR AYI İCTİMA’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
** YENİ AY'IN HİLÂLİ : Rebî’ul-âhır ayının hilâli, bugün (10 ŞUBAT 2013 ) Tarihinde Türkiye saati ile 20:45'de ilk defa, Avrupa kıtasının ortasından itibâren görülmeye başlayacaktır.
**
**
**
 

MART 2013

**
**
**
**
**
**
 

NİSAN 2013

**
**
**
**
**
**
**

MAYIS 2013

**
** RECEP AYI İCTİMA’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
** 
** YENİ AY'IN HİLÂLİ :  Recep ayının hilâli, bugün ( 10 Mayıs 2013 ) Türkiye saati ile 20:39'da ilk defa Afrika kıtasının doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır.
**
**
**

HAZİRAN 2013

**
**  ŞABAN AYI İCTİMA’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
** YENİ AY'IN HİLÂLİ : Şa'bân ayının hilâli, bugün ( 09  Haziran 2013  ) Türkiye saati ile 11:02'de ilk defa, Avusturalya kıtasının doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır.  ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).
**
**

TEMMUZ 2013

** 
** RAMAZAN AYI İCTİMA’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
* Ramazan ayı İctimâ Vakti,  08 Temmuz 2013 tarihinde Pazartesi günü Türkiye saati ile 10:14’dedir.
* Yeni Ayın Hilâli : Ramazan ayının hilâli, 08 Temmuz 2013 tarihinde gece yarısından sonra Türkiye saati ile 02:26’da ilk defa Güney Amerika Kıtasının doğusundan itibâren görülmeye başlanacaktır  ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).
**
**
**
**  Hicrî Kamerî 1434 yılı Ramazan ayı ictimâ'ı 08 Temmuz 2013 tarihinde Pazartesi günü Türkiye saati ile 10:15’de’dir.
  Ru'yet ise 09 Temmuz 2013 tarihinde Salı Türkiye yaz saati ile 00:25’de.
  Hilâl'in Görüldüğü Yerler: Bolivya, Peru, Şili, Büyük Okyanusun orta ve güney kısımları San Felix adaları, Miteriosa adası, Fransız Polinezyası adaları, Cook adaları, Fiji adaları. 
 Hilâl; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarım adasının orta ve kuzeyinden görülemeyecektir. Mekke-i Mü-kerreme ve Medine-i Münevvere'den de görülemeyecektir.
   Hilâlin görüldüğü günü takip eden 09 Temmuz 2013 tarihinde Salı günü de Ramazan ayının 1’inci günü olmaktadır ( Fazilet Takvimi Web Sitesi ). 
**
**
**

AĞUSTOS 2013

**
**   ŞEVVAL AYI İCTİM’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**  
**  06 Ağustos 2013 Tarihinde Salı günü Greenwich saatiyle 21:51’de İçti-mâ, 07 Ağustos 2013 Tarihinde Çarşamba günü Greenwich saatiyle 11:16’da Ru'yet olacak ve hilâl ilk defa Avustralya Kıtasının batısından itibaren görül-meye başlayacaktır.
    İçtima günü olan 06 Ağustos 2013 Tarihinde Çarşamba günü Ankara’da Ay Güneşten 36 dakika, Mekke’de ise 28 dakika önce batmaktadır. Güneş battığı anda hilâl Mekke’de 6° 11', Ankara’da 6° 22' ufkun altında bulunmak-tadır. Bu sebeple hilâl Ankara ve Mekke’den görülmediği gibi içtima konumun-da olduğu için dünyanın hiç bir yerinden görülememektedir.
    Ru'yet günü olan 07 Ağustos 2013 Tarihinde Çarşamba günü Ay Güneşten; Ankara’da 3 dakika önce, Mekke’de ise 11 dakika sonra batmakta ve Güneş battığı anda hilâl, Ankara’da 52' ufkun altında, Mekke’de 1° 49' ufkun üstünde bulunduğu halde her iki şehirde de görülme kriterleri sağlanamadığı için hilâl görülmeyecektir.
Şevval ayının ilk günü olan 08 Ağustos 2013 tarihinde Perşembe günü Ay Güneşten; Ankara’da 28 dakika, Mekke’de 49 dakika sonra batmakta ve Güneş battığı anda hilâl, Ankara’da 4° 34', Mekke’de ise 10° 24' ufkun üstünde bulun-maktadır. 
    08 Ağustos 2013 tarihinde Perşembe günü aynı zamanda Ramazan Bayramının 1. günü olacaktır." ( DİB. Web Sitesi ).

 
**
**
**

EYLÜL 2013

**
**
** 
**
**
**
**

EKİM 2013

**
**
**
**
**
**
**

 KASIM 2013

**
**   1435  MUHARREM AYI İCTİM’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**  YENİ AY'IN HİLÂLİ :  Muharrem ayının hilâli, bu gece yarısından sonra Türkiye saati ile 05:12'de ilk defa Amerika kıtasının batısında Pasifik Okyanusu'ndan itibaren görülmeye başlayacaktır.
 
 
 ***  Muharrem ayı ru'yet ile yani ayın başlangıç hilalini görmekle başlar. Ru’yet ise 04 Kasım Pazartesi Türkiye saati ile 05.11’de
   Hilâlin görüldüğü günü takip eden 4 Kasım 2013 Pazartesi günü de Muharrem ayının 1’i olmaktadır
   Hicrî Kamerî 1435 yılı Muharrem ayı ictima‘ı yarın (03 Kasım 2013 Pazar) Türkiye saati ile 14.51’de.
   Hilâl’in görüldüğü yerler: Güney Pasifik okyanusu adaları; Fiji, Tonga, Samoa adalarından başlayıp ilerleyen saatlerde Yeni Zelanda ve Avustralya.
   Hilal; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarım adasından ilk saatlerde görülemeyecektir.
 
**
**
**
**

ARALIK 2013

** 
**  SAFER AYI İCTİM’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**  Hicrî Kamerî 1435 yılı Safer ayı ictima‘ı bugün (03 Aralık Salı) Türkiye saati ile 02.23’de.
    Ru’yet, ise yine bugün (03 Aralık Salı) Türkiye saati ile: 14.50’de.
    Hilâl’in görüldüğü yerler: Hint okyanusunun kuzey batı kısmındaki adalar; Victoria adaları, Saint Denis, Mauritus, Madagaskar, Afrika kıtasının güney sahilleri hariç tamamı ile İran, Avrupa kıtasının kuzey kısmı hariç tamamı.
    Hilal; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından görülebilecektir.
    Hilâlin görüldüğü günü takip eden 04 Aralık Çarşamba günü de Safer ayının 1’i olmaktadır.  ( Fazilet Takvimi Web Sitesi ). 
*
**
**
**
 
    MEHAZLAR :
 
   ** Fazilet Takvimi.
   ** Diyanet Takvimi
   ** Türkiye Takvimi
   **
   **
   **
   **
   **
   **
   **

** MADDE İLE MANANIN; RUH İLE VÜCUDUN;

AKIL İLE ZEKANIN BULUŞTUĞU ADRES : İSLAM ve BİLİM

Özbağlı Abdülhakim ALTUNTOP