İSLAM ve BİLİM

       

ALTUNTOP.ORG

İSLAM ve BİLİM

ZİYARETÇİ DEFTERİ

TAVSİYE EDİNİZ.

SAYFA YÜKLENİYOR.

LÜTFEN BEKLEYİNİZ.

WWW.ALTUNTOP.ORG

ŞEHİDLİK NEDİR? - ALTUNTOP.ORG

İSLAM ve BİLİM

ŞEHİDLİK NEDİR ve KAÇ TÜRLÜ ŞEHİD VARDIR?

*** **

ANA SAYFA

****

İSLAM ve BİLİM

****

ÖNSÖZ

****

ALFABETİK KONULAR

****

POPULER KONULAR

****

SON EKLENENLER
****

YENİ 20 SAYFA

* Organ Bağışı ve Nakli

****

* Telfik Nedir ?

****

* NÜFUS PLANLAMASI TUZAK, KÜRTAJ CİNAYETTİR

****

* Avrupa'da Nüfus Endişesi

****

* ARTMAYANLAR MUTLAKA EKSİLİRLER

****

* NÜFUS PLANLAMASI VE GERÇEKLER

****

* MÜSLÜMANIN SAATİ

****

* İSRAİLİYAT NEDİR, NE DEĞİLDİR?

****

* CAHİLİYE DÖNEMİNDE NESİ' OLAYI

****

* MÜSLÜMANLAR UYANIK OLMALIDIR

****

* İSLAMDA İLK FİTNE

****

* FAYDALI İLİM ÖĞRENMEK

****

* BİYOLOJİK TEHLİKE VE AHLÂK

****

* BUDA KİMDİR VE BUDİZM NEDİR?

****

* İLİM ÖĞRENMEK

****

* ŞEYTAN CİNLERDENDİR - MELEK DEĞİLDİR

****

* Okuma - Yazma Komedisi.

****

* İSLAM AÇISINDAN DİN ve BİLİM

****

* SEBE MELİKESİ BELKIS'IN TAHTININ NAKLİ

****

* ZAMANIN BİLİMSEL GERÇEĞİ

****

****
****
KATEGORİLER
****
MÜSLÜMAN
BİLİM ADAMLARI
****
****

ALTUN SAYAC

Aktif Ziyaretçi: 2
Bugün Gelen Ziyaretçi: 46
Toplam Ziyaretçi: 1558575
IP Adresiniz: 52.87.253.202
Çözünürlüğünüz:

Sitemizi ziyaretiniz

****
ANA SAYFA
****

 


    *  ŞEHİDLİK NEDİR
 
 * Allah Yolunda Hayatını Feda Etmek...
   Allah'a iman edip müslüman olanlar ile inkar edip şeytana uyanlar tarih boyunca hep bir mücadele içinde oldular. Mü'minlerin Kur'ân’a bağlı olarak gösterdikleri dirayet, ihlâs, azim ve cesaret nasıl her dönemde aynıysa, iman etmeyenlerin kustukları kin ve nefret de her dönemde aynıdır.
Kafirlerin içlerinde duydukları inanılmaz haset küfredenleri birbirine yaklaştırmış, müminlere karşı güçlerini ve imkanlarını birleştirmelerini sebep olmuştur. Böylelikle aynı amaç için bir araya gelen inkârcılar ve münâfıklar mü'minlere karşı savaşmışlardır. Günümüzde de bu savaşlar işgalcilik ve terör şeklinde devam etmektedir.
  En büyük hataları da mü'minlerin ölen kardeşleri için üzüldüklerini ve bu ölümlerin onları yıldırdığını düşünmeleridir. Halbuki durum hiç de zannettikleri gibi değildir. Çünkü şehitlik Allah katında çok üstün bir mertebedir. Resulullah Efendimiz "Şehidlerin en üstünü, ön safta düşmanla karşılaştığında yüzlerini çevirmeyip öldürülenlerdir..." (Ahmed, 5/287) buyurmuştur.
  Bütün mü'minler Allah tarafından kendilerine böyle bir mertebenin verilmesi için dua ederler. Böylesine büyük bir şerefin kardeşlerine verilmesi ise onların müthiş şevklenmelerini ve aralarında müjdeleşmelerini sağlar. Bu olay mü'minlerin Allah yolunda savaşma azimlerini kat kat artırır. Âyetlerin gerçekleştiğini görmek ise onları İslâm’a daha da çok bağlar. Onlar Allah yolunda öldürülen şehitlerini asla ölülerden saymazlar.
  Şehitlik bir mü'min için dünya hayatında elde edilebilecek en şerefli, en saygıdeğer mertebedir. Allah bu mertebeyi herkese nasip etmez, mü'minlerden çok seçkin kullarına bağışlar. Öyle ki Allah cennet ehlini sayarken peygamberlerin yanında şehit olan salihleri de sayar.
  Şehitlerin Allah yolunda öldürülmeleri, diğer mü'minleri asla ve asla hak yoldan döndüremez ve onları yıldıramaz. Tam tersine Kur'ân’daki tüm ayetlerin tecellilerini tek tek yaşayan müminlerin şevklerinde ve azimlerinde müthiş bir artış olur. Böylelikle küfrün dağılıp ayrılacakları zannına kapıldığı müminler birbirlerine daha da sıkı kenetlenirler. Ve Resulullah’ın açtığı yolda kesinlikle yılmadan ehl-i küfürle mücadele etmeye devam ederler. Zira kendilerine Allah’ın yazdıkları dışında hiçbir şeyin isabet etmeyeceğinden emindirler.
  
   
MEHAZ : http://www.nurdergi.com/fikih/sehitliknedir.htm
 
    ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
           Ölüm ve Şehitlik
      Allah yolunda canını feda eden, dinini, vatanını bayrağını, namusunu müdafaa ederken ölen, haksız yere öldürülen müslümanlara şehit denir.

Şehidlik, Allah katında peygamberlikten sonra en yüksek mertebedir. Peygamberlerden sonra derecesi en yüksek olan şehidlerdir. Şehidler, Allahü teâlânın sevgili kullarıdır. Cennette, onlar için sonsuz nimetler hazırlanmıştır. İmânla ölen ve cennete giren bir kimse, dünyaya tekrar gelmek istemez. Fakat şehidler böyle değildir. Onlar, tekrar dirilmek ve tekrar şehid olmak arzu ederler. Bu arzuları, şehidlik mertebesinin cennet nimetlerinden daha tatlı, daha zevkli olmasındandır. Şehidlerin, cennet nimetlerine kavuştukları vakit, (Ey Rabbimiz, biz senin yolunda tekrar şehid olmak için dünyaya döndürülüp öldürülmeyi istiyoruz) diyerek, Allahü teâlâya yalvaracaklarını Peygamber Efendimiz haber vermektedir.

Şehidlerin, kul borçlarından başka bütün günahları af olunur. Kul borçlarını da, Allahü teâlâ kıyamette, hak sahibine cennet nimetleri ihsan ederek helâllaştıracaktır. Allah yolunda savaşırken, hudut boylarında nöbet tutarken ölenlere, kıyamete kadar bu ibadetlerinin sevabı verilir. Şehidlerin bedeni çürümez, kabirlerinde diridirler. Her biri, kıyamette yetmiş kişiye şefaat eder. Suda boğularak şehid olana, karada şehid olanın iki misli sevab verilir. Hatta kul borçları da affedilir. Havada şehid olanlar da böyledir.

Müslümanları, asırlarca harb meydanlarında zaferden zafere koşturan biricik arzu, ahirette şehidlere verilecek sonsuz nimetlere imân etmeleri ve bunlara kavuşmak için can atmalarıdır. Dünyanın faniliğine, âhirette ise cennetin ve nimetlerinin sonsuzluğuna yakın derecede imân edenler, şehid olmaktan büyük bir haz, zevk duymuşlardır. Harp meydanlarında kahramanca dövüşen ve düşmandan yılmayan müslüman askerler, şehid, olmak arzusu ile yanıp tutuşmuşlar ve asla düşmandan yüz çevirmemişlerdir. Halbuki dünya zevklerine aşırı derecede düşkün olanlar ve âhirete inanmayanlar, güçlü gördükleri düşmanları karşısında tutunamayıp harp meydanını terk etmişlerdir. Durum, bugün de böyledir.

Ancak mümin olanlar şehid olur. Allaha ve O'nun dinine inanmayanlara âhirette şehidlik muamelesi yapılmaz. Şehidler dünyada ve âhirette, durumlarına göre muamele görürler. Tam şehid olan ve dünya şehidi olan, öldükleri vakit üzerinde bulunan kanlı elbiseleri ile gömülür ve yıkanmazlar. Allahü teâlânın huzuruna, harpte yaralanıp şehid oldukları andaki durumları ile gelirler. Yaralarından akan kan misk-ü amber gibi kokar.

Şehid olarak ölmeyi istemek imânın kâmil olmasının alâmetidir. Onun için her müslüman şehid olarak ölmek için dua eder. Peygamber Efendimiz, şehidliğin faziletlerini, üstünlüklerini Esbabına haber verince, bütün Eshab-ı kîram şehid olmak istemişler, namazlarından sonra şehid olarak ölmek için dua etmişlerdir. Bu hususta duası meşhur olan Eshab-ı kîram çoktur. Bunlardan, Abdullah bin Cahş'ın duası pek meşhurdur.
 
 
  ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
 
     ÜÇ ÇEŞİT ŞEHİD VARDIR.
 
 
1- Tam Şehid: Cünüp, hayız olmayan, âkil ve baliğ bir müslüman, zulüm ile haksız olarak, vurucu veya kesici vasıtalarla öldürülünce ve harpte din ve vatan düşmanları ile Allah için cihad ederken düşman tarafından; sulhta asîler, yol kesiciler, şehir eşkıyaları, gece hırsız tarafından, herhangi bir vasıta ile öldürülünce, hemen ölürlerse veya müslümanların ve ehl-i zimmilerin canlarını, mallarını korumak için, bunlarla olan çarpışma yerinde bulunan ölü üzerinde yara, kan akması gibi öldürülme alâmetleri görülürse veya şehirde öldürülmüş bulunup, katili bilinir ve kısas yapılması lâzım gelirse, bunlara (Tam şehid) denir. Tam şehid, dünyada yıkanmaz. Kefene sarılmaz. Kefen mikdarından fazla oları elbisesi soyulup, çamaşırı ile defin olunur. Cenaze namazı, Hanefî'de kılınır. Şafi'î mezhebinde kılınmaz. Âhirette de şehid sevabına kavuşurlar.
 

  2-  Dünya Şehidi: Allah rızası için cihad etmeye, savaşmaya niyet etmeyip, dünya kazancı için harp eden, yalnız "Dünya şehidi" olur. Bunlara dünyada şehid muamelesi yapılır. Kanlı elbiseleri ile gömülür, yıkanmazlar. Fakat, âhirette hakiki şehidlere va'd edilen mükafatlara kavuşamazlar, çünkü niyetleri bozuktur. Cennetteki nimetler, Allahın razı olduğu kimseler için hazırlanmıştır. ..[ * Bunlar münafıklardır. Bunların kalblerinde bulunan nifak emaresini sadece Cenâb-ı Hak bildiği için, dünya itibariyle şehid muamelesi yapılır. Çünkü bunlar, dış görünüşleri itibariyle müslümanlardırlar, fakat kalbleri itibariyle kâfir...]..
 
  3-  Âhiret Şehidi: Allah için olan cihadın hazırlığı esnasında talimlerde ölürse, zulüm ile öldürülünce veya cihadda ve eşkiya, âsi, yol kesici, gece hırsızla vuruşmada yaralanınca, hemen ölmez, bir namaz vakti çıkıncaya kadar aklı başında kalır veya başka yere götürülüp, orada ölürse veya cünüb, hayız iseler, yalnız (Âhiret şehidi) olurlar. Dünyada yıkanır ve kefenlenirler. Had, ta'zir, kısas cezaları ile öldürülenler, kurşuna dizilenler, idam edilenler ve hayvan tarafından öldürülenler yıkanırlar.

Boğularak, yanarak, garib, kimsesiz olarak, duvar ve enkaz altında kalarak ölenler ishalden, ta'undan sari (bulaşıcı), hastalıklardan, lohusalıkda, sar'a hastalığında, Cuma gecesinde ve gününde, din bilgilerini öğrenmekte, öğretmekte ve yaymakta iken ölenler ve âşık olup, aşkını, iffetini, namusunu saklarken ölenler, zulüm ve hapis olunup ölenler, Allah rızası için müezzinlik yaparken, dîne uygun ticaret yaparken, helâl kazanıp çoluk çocuğuna din bilgisi öğretmek ve ibadet yapmaları için çalışanlar (ve fıkıh kitaplarında daha geniş olarak izah edilen şeyleri yapanlar) ölünce âhiret şehidi olurlar.

Şehidlik mertebesinin fazileti, yüceliği hakkında pek çok âyet-i kerîme ve hadîs-i şerifler vardır.
 
    Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde buyuruyor ki :

(Sakın Allah katında öldürülenleri ölüler sanma! Doğrusu Onlar Rableri katında diridirler, cennet meyvalarından rızıklanırlar. Onlar, Allahın kendilerine verdiği ihsandan (şehitlik rütbesinden) dolayı neşeli haldedirler ve arkalarından kendilerine şehidlik rütbesi ile katılamayan mücahidler hakkında şunu müjdelemek isterler: -Onlara hiç bir korku yoktur ve Onlar mahzun da olmayacaklar.) (Âl-i Imrân 169-170).
 
 
  MEHAZ : REHBER İLMİHALİ - E.  MÜFTÜ  HASAN YAVAŞ
  
 
  ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
 
 
 
     Şehidlerle İlgili Bâzı Hadîs-i Şerîfler:
 
"Malını müdafaada öldürülen şehiddir, ırz ve nâmusunu müdafaa ederken öldürülen şehiddir, nefsini müdafaada öldürülen şehiddir..."
"Şehidleri kanları ile sarın. Zira Allah yolunda açılan bir yara kıyâmet günü mahşere geldikte, o yara, rengi kan rengi, kokusu misk kokusu olarak kanar..."
"Şehidler cennetin kapısında, nehrin parlak zinetinde, yeşil çadırdadır. Sabah - akşam rızıkları Cennetten onlara gelir."
"Ma'rûfu emr ve münkeri nehiyden dolayı katledilen şehiddir."
"Kim Cuma günü vefat ederse şehiddir."
"Kim hayvanından düşüp ölürse o kimse şehiddir."
"Suda boğulan şehiddir, ateşte yanarak ölen şehiddir, gurbette garip ölen şehiddir, zehirli hayvan sokmasından ölen şehiddir, karın ağrısından ölenler şehiddir, bina yıkılıp altında kalarak ölen şehiddir, evinin üstünden (damdan) düşerek boynu kırılıp ölen şehiddir, üzerine büyük taş düşüp ölen şehiddir..."
"Din kardeşini müdafaada katlolunan şehiddir, mâsum olan komşusunu savunurken öldürülen de şehiddir..."
"Şehidin borçtan başka bütün günahları mağfiret olunur." (Müslim) Bâzı âlimler denizde şehid olmanın, kul borcuna dahi keffaret olacağını ileri sürmüşlerdir. "Şehid, ehl-i beytinden (aile ve akrabasından) 70 kişiye şefaat eder, şefaati kabûl edilir." (Ebû Dâvud, Tirmizî).
"Kıyâmet gününde 3 sınıf şefaat edecek: Peygamberler, sonra âlimler, sonra şehidler..." (Tâc)
 
 
 

ANA SAYFA
****
****
face paylaş
****

YASAL UYARI

****
İLETİŞİM SAYFASI
****
****
****
FACEBOOK  SAYFAMIZ
 ****
HABERLER
****
ANA SAYFA
****

** ** ** **

Bu site en iyi Internet Explorer 5.0 ve üzeri sürümlerde  1024x768 piksel ayarlarında görüntülenir.

COPYRIGHT © 2005 BY ALTUNTOP.ORG / Abdülhakim ALTUNTOP HER HAKKI SAKLIDIR.